Üdvözli a Vasedény!

Alza Omega 4 kukta 4 literes

Alza Omega 4 kukta 4 literes

Kattintson a képre a galéria megnyitásához

További képek

Alza Omega 4 kukta 4 literes

Normál ár: 20 990 Ft

Kedvezményes ár: 14 790 Ft

Értékelés:

Elérhetőség: Raktáron!

Termékszám: OMEGA4

- anyaga: rozsdamentes acél  + műanyag
- űrtartalma: 4 l

Leírás
A Vasedény hivatalos webáruháza!

Alza Omega4 kukta 4 literes

- anyaga: rozsdamentes acél  + műanyag
- űrtartalma: 4 l

TANÁCSOK A FŐZŐ BIZTONSÁGOS  HASZNÁLATÁHOZ

 

A balesetek  elkerülése érdekében  figyelmesen

 

olvassa el a használati utasítást.

Minden egyes használat előtt ellenőrizze a nyo- másszabályozó  szelep,  a biztonsági  szelep és a gumi szigetelőpánt állapotát a “FŐZŐ LEZÁRÁSA” részben foglaltak szerint.

Semmi esetre se módosítsa a fent felsorolt biztonsági   elemeket.  Amennyiben   nem   biz- tos biztonságos működésükben, forduljon az értékesítőhöz vagy  a  kijelölt márkaszervizhez. Amennyiben  valamelyik alkatrész cseréjére  len- ne szükség, győződjön  meg  róla, hogy  a csere eredeti    ALZA alkatrésszel   történik,   amelyet mindig a gyártó általi eredeti csomagolásban forgalmaznak. A nem eredeti alkatrészek felhasz- nálásával elveszik a garanciajog és a gyártó nem vonható felelősségre.

A felhasználandó  folyadék minimális men- nyisége (víz, húslé, bor, ...) 1/4 liter.   Ily módon

biztosítható a gőzáramlás  és elkerülhető  a főző

meghibásodása.

A főzőbe önthető folyadék mennyisége maxi- mum  a  főző  2/3-ig  érhet. Ha olyan  ételeket készít, amelyek  főzés közben  habot  képeznek, vagy  megdagadnak,  mint  például  a  húsleves, rizs vagy zöldségek, célszerű a főzőt legfeljebb

1/2 – ig tölteni. Ily módon  elkerülhető, hogy a főző kinyitásakor a forró étel kifröccsenjen,     és égési sérüléseket okozzon.

Amikor  szilárd  ételt   készít,  győződjön   meg arról, hogy  nem  gátolják  a  biztonsági  elemek működését. Vegye  figyelembe,  hogy  bizonyos ételek   főzés   közben   megdagadnak.   Amikor bőrős húsokat készít, mint például a marhanyelv, stb, ne szúrjon a húsba, mert a kifröccsenő gőz megégetheti.

Amikor pépes ételt készít, mint például a lencse, rázza  meg  néhányszor  a  főzőt,  mielőtt  kinyitná, nehogy  a kifröccsenő  gőzbuborékok égési

sérüléseket okozzanak.

Soha ne próbálja erővel kinyitni a főzőt,  amíg nyomás alatt áll. Amennyiben ki szeretné  nyitni, tartsa be a főző kinyitására vonatkozó használati utasításokat.

Ne hagyja a főzőt felügyelet nélkül és gyerme- kek közelében működés közben.

Ne érintse meg  a forró felületeket, használja a füleket vagy fogantyúkat. Amennyiben szük- séges kesztyű használata,  tartsa távol a kezeit a veszélyes részektől.

Ne használja a főzőt sütőben, illetve mikrohullá- mú sütőben. Ezen kívül nem használható olajban sütésre.

A főzőt csak rendeltetésszerűen használja. Soha ne használjon lúgos tisztítószert. A használati utasítást őrizze meg.

 

MIT TEGYEN, HA...?                                                   

 

Nem  jelenik  meg  a nyomásszint jelző:

 

 Több oka is lehet, mint pl.: a fedél nincs jól lezárva, nincs elég folyadék az edényben,  szennyezett a szelep, még   nem   elég   magas   a  hőmérséklet.  Figyelje meg,  melyik lehet  a probléma forrása, és ennek megfelelően cselekedjen.

 

A fedél szélénél elszabadul a gőz: Akkor fordul- hat elő, ha a tömítő gumi nincs a helyén; vagy ha a tömítő  vagy az edény  pereme nem tiszta;  vagy a tömítés repedezett vagy elhasználódott.

Ha észreveszi, hogy a tömítés  elhasználódott, azonnal cserélje ki. Mindenképp cserélje ki a tömí- tést legalább évente.

A szelepnél elszabadul a gőz: Ez normális, an- nak köszönhető, hogy a nyomásszint magas,  és a szelep elcsúszása miatt a gőz el tud szabadulni.  Ha a gáz túl erősen  szökik, vegye a tűzhelyet  kisebb lángra.

A szelep belsejének szennyezettsége is okozhatja a gőz elszabadulását. Rendseresen tisztítsa meg. Főzés   után,   az  edény  lehűtését  (hűtőben) követően az edényt nem  lehet  kinyitni: Lehet- séges, hogy a lehűlt zsír ragasztja a fedőt az edén- yhez. Melegítse fel kissé az edényt. Gőztelenítse  az edényt és nyissa ki .

Minden használat után: Ajánlatos bő meleg  víz-

ben elöblíteni. Kerülje a mosogató szereket, és olyan kefék, szivacsok használatát, amelyek összekarcolják az edény  felületét.

Ha még  valamilyen szennyeződés marad  az edényen, akkor hagyja még ázni.

Ha vízkőlerakódás van az edényen, vagy elszineződött, forraljon ecetes vizet, és ezzel tisztítsa. Az edény mosogató gépbe is tisztítható, de a fedele nem!

Az edény tárolása:  Tisztítás és  szárítás  után,  le- zárás nélkül tárolja az edényt.   A fedelet  felfelé for- dítva hagyja, hogy a gumi gyűrű a levegőn  teljesen meg tudjon száradni.

A szelep tisztítása:  Ajánlatos  néha  megtisztítani a szelep belsejét  is, különösképpen  ha főzés során lerakódás képződik rajta. Lazítsa le a csavart , és húzza ki az egész szerkezetet. A tisztítás után szerelje össze a szelepet  a No9-es kép alapján. Gyakori hasz- nálat esetén havonta javasoljuk a szelep tisztítását. Ha nem  kívánja  szétszerelni  a  szelepet,  akkor  a tisztítást  úgy is elvégezheti,  hogy  a zárt gyorsfőző edényt benne vízzel és citromlével maximális főzési fokozatra  teszi. Amikor a gőz  a szelepen  keresztül kezd kifelé áramolni, hagyja  így 5 percig.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

A GYÁRTÓ:  ALZA S.L.

Paseo Ángel de la Guarda, 3

20540 Escoriaza (Guipúzcoa) España

Kijelenti, hogy az alább részletezett  eszköz megfelel a

97/23/CE  Gőzzel működő  eszközök irányelveknek

Leírás: Kukta

Típus: OP01, OP02, OP03, OP04, OP05

Kategória: I

Értékelő eljárás: A Modul

Vizsgáló eljárás: B Modul

Hivatalos ellenőrző szerv: TÜV International  ON1027

EU bizonyítványok:

OP01                           35100321/1

OP02                           35100321/2

OP03                           35100321/3

OP04                           35100321/4

OP05                               DP.B.BIO.35120306

Hatályos harmonizált irányelvek: EN 12778

EN 12983-1

Egyéb irányelvek: DIN 66065

Hely: Escoriaza (España)

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

 

1. A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

Próbálja  ki egymás után többször és üres állapot- ban,  hogy  a fedél  jól záródik-e.   Ez egy  egyszerű művelet, de mégis igényel némi gyakorlatot. Mielőtt először használná, mossa  el a főzőt meleg mosószeres vízben, majd csepegtesse le és törölje szárazra egy puha ruha segítségével.

Ezután használhatja a főzőt.

2. A FŐZŐ MEGTÖLTÉSE

Tartsa  be  a “TANÁCSOK A GYORSFŐZŐ BIZTON- SÁGOS HASZNÁLATÁHOZ” részben foglaltakat.

3. A FŐZŐ LEZÁRÁSA

A  főző lezárása  előtt  a következőket kell figyel- embe vennie:

1  - Ellenőrizze,    hogy  a  nyomásjelző könnyen mozog-e.

2 - Ellenőrizze  a  gumi  szigetelőpánt rugalmas- ságát, tisztaságát és  a  főző  szélének tisztaságát, ahova  a gumipánt hozzányomódik.  Amennyiben a  gumipánt repedezett  vagy  megkeményedett, cserélje ki.

3  -  NAGYON FONTOS,     hogy   bizonyos időközönként ellenőrizze a biztonsági szelep működését úgy,  hogy  beletesz egy  pálcikát,  és megnézi, hogy a rugó működik-e.

A főző lezárásához illessze össze a két lezárófület, az egyik  a fedélen, a másik  a foganytún  találha- tó,  nyomja  le a fedelet   a ,  majd

jobbról  balra  fordítsa  el a fedelet. Ellenőrizze, hogy  ezen a ponton működésbe lép- e  egy nyomógomb illetve egy tolózár, amely meggátolja a főző kinyílását. Csak az említett nyomógomb használatával lehet kinyitni a főzőt.

Amennyiben   nehezen lehet   tekerni a  kinyitás vagy a lezárás során, olajozza meg az illesztést.

4. FŐZÉS

Helyezze  a már lezárt főzőt  a tűzhelyre nagylán- gon. Rövid idő múlva elkezd nőni a nyomás a főző belsejében és a fehér  nyomásjelző gyűrűk   lassan megjelennek.  Először  az  első,  majd   a  második gyűrű . Ekkor a főzőben a főzéshez ideális nyo- más  uralkodik.  Csökkentse a hő  erősségét addig, amíg   a   nyomásjelző  folyamatosan  a   második gyűrűt mutatja.

Amennyiben elfelejti csökkenteni a hő erősségét, a nyomás tovább nő és a szelep  nagy mennyiségű gőzt  enged ki. Ha ez  történik, csökkentse a  hő erősségét.

Abban  az esetben, ha a szelep  továbbra is nagy mennyiségű gőzt  enged ki, kinyílik a  biztonsági szelep, és gőzt enged ki. Amennyiben a biztonsági szelep  kinyílik,  húzza  le a főzőt  a tűzről  és nyissa ki a megfelelő módon. Ezután  ellenőrizze, hogy  a nyomásszabályozó szelep  tiszta-e.    Ha annak  elle- nére,  hogy  tisztának találta,  továbbra is kinyílik a

biztonsági szelep,    forduljon a kijelölt márkaszer- vizhez.

Amennyiben    az  előbb  leírt módszerek  közül egyik sem működne, a főzőn található ablakon ke- resztül látható, hogy a gumi szigetelőpántnál jön-e gőz. Amennyiben az oldalsó  ablaknál gőz áramlik ki, húzza  le a főzőt  a tűzről,  nyissa ki a megfelelő módon és forduljon a kijelölt márkaszervizhez a nyomásszabályozó szelep  és  a biztonsági szelep felülvizsgálata érdekében.

5. A FŐZŐ KINYITÁSA

A    főzési  idő  letelte után   nyissa  ki  a  főzőt  a következő módon: vagy

1  - vegye le a tűzről és hagyja kihűlni;

Ebben    az esetben a nyomás csökken  és a nyomásjelző gyűrűk lassan eltűnnek.  Amikor telje- sen eltűntek, le kell nyomni a nyomógombot, amíg a felesleges gőz eltávozik. Ezután balról jobbra kell forgatni, amíg a két fül egy állásba kerül . Ezután lehet  felemelni a fedelet.

Ha ezt a módszert választja, a hőmérséklet lassan csökken   és  az  ételek   így  hosszabb ideig  főnek, ezért csökkenteni kell a főzés időtartamát; vagy

2  - válassza a gyors  hűtést;

Ebben   az esetben tegye a főzőt  folyóvíz alá, és folyassa  a vizet a fedélre , amíg  a nyomásjelző gyűrűk  teljesen el nem  tűnnek. Ekkor lehet  len- yomni a nyomógombot és kinyitni a főzőt. Amenn- yiben ezt a módszert választja, ne nyúljon  kézzel a főzőbe az égésveszély miatt.

 

NÉHÁNY  JÓ TANÁCS  A FŐZENDŐ  ÉTELEKKEL KAPCSOLATOSAN

 

HÚSOK

 

Levesek   és   főzelékek:   Olyan   levesek   esetén,

 

amelyek felhabzanak,  az első forrásig ne használja a fedőt. Habszedő kanállal távolítsa el a habot, és fedje le a kuktát. A borsót, lencsét, babot, ... főzés előtt áz- tassa be. A főzés végén az edényben  található folya- dék  mennyisége annyi  lesz, mint amennyit az elején beletett.

Zöldségek: Hideg vízzel tegye fel főzni a zöldsége-

ket.  Fagyasztott zöldségek esetében növelje a főzési időt pár perccel.

Gabonafélék, tészták, hüvelyesek: A kuktában főtt rizsnek sokkal kevesebb idő is elég. A tésztákkal és rizs- félékkel vigyázni kell, mert sokkal kevesebb időre van szükség.  A zöldségeket hideg vízzel kell feltenni főni, és sózni még forrás előtt kell.

Húsok: A főzési idő a hűs fajtájától, és mennyiségétől függ. Ne tegyen az edénybe 1 kg-nál nagyobb darabot az edénybe, és ajánlatos a húst  felkockázni.  Érdemes a húst  megpirítani, mielőtt vizet ad hozzá,  és lecsukja a kuktát.

Halak: Ha fagyasztott halat készít, ne olvassza ki. Ha nagy  darabokban készíti  a halat, érdemes drót  hálót használni. Ha puha húsú halat készít, vegye lejjebb a

tűzhely lángját,  amikor a nyomás jelző első gyűrűje

megjelenik, így egy alacsonyabb  nyomás alatt fő az étel. Ha keményebb  húsú halat főz,  akkor vegye lej- jebb a lángot,  amikor a nyomás jelző második gyűrűje jelenik meg.

FŐZÉSI IDŐ

Az   alább    megjelölt   időtartamok   csak   tájékoztató jellegűek, hiszen azok főzési ideje az alapanyag mennyiségétől és méretétől függ.  A nyomásszint mérőn megjelenő 2 gyűrűt  követően érvényesek.

LEVESEK

Fokhagyma leves .............................................. 4-6 min.   Húsleves.......................................................... 25-35 min.

Tyúkhús leves................................................  15-20 min.   Hal leves............................................................ 8-10 min.

Zöldség leves ................................................ 10-12 min.

HALAK

Tonhal / Palamida ............................................. 2-3 min.   Kalmár................................................................... 6-7 min.

Languszta ........................................................... 4-5 min.   Tőkehal ................................................................. 4-8 min.

Szürke tőkehal ................................................... 3-5 min.   Egyéb tengeri hal ............................................. 5-8 min.

Húsfélék

Ökör.................................................................. 20-25 min.   Borjú ................................................................... 8-11 min.

Nyúl ..................................................................12-20 min .  Csirke.................................................................. 8-10 min.

Fej/ belsőségek............................................. 25-35 min.   Köröm .............................................................. 25-30 min.

Pácolt marha ................................................. 20-25 min.

ZÖLDSÉGEK ÉS HÜVELYESEK

Articsóka.............................................................. 6-8 min.   Karfiol.................................................................... 3-5 min.

Gomba................................................................. 5-7 min.   Paraj....................................................................... 3-5 min.

Csicseri borsó .............................................. 15-20 min.   Borsó ..................................................................... 4-6 min.

Zöld bab............................................................... 3-5 min.   Bab .................................................................... 20-25 min.

Lencse..............................................................15-20 min.   Burgonya ............................................................. 6-8 min.

Póréhagyma ....................................................... 3-5 min.   Sárgarépa ............................................................ 6-8 min.

GYÜMŐLCSÖK

Szilva .................................................................... 3-4 min.   Alma ...................................................................... 2-3 min.

Körte...................................................................... 5-6 min.

Ajándéknak is kitűnő!


További információk
Szín Inox
Garancia 2 év
Termék címkék

Mások ezekkel a címkékkel látták el ezt a terméket:

Használjon szünetet a címkék elválasztásához. Használja az aposztróf jelet (') kifejezésekhez.

Vélemények

Írja le saját véleményét

Jelenlegi termék: Alza Omega 4 kukta 4 literes

Hogyan értékelné Ön ezt a terméket? *

 
1 1 csillag
2 2 star
3 3 star
4 4 star
5 5 star
Értékelés

Talán a következő termékek is érdekelhetik: